1

Byxelkrok

· Service

· Hamnkapten

· Miljöstation

· Hyra Båtplatser

· Styrelsen

· Information andelsägare

 

 

Ernemar Hamn Oskarshamn

Inledning

__________________________

 

Dagens Kartplottrar är egentligen en kraftfull dator. Förutom att den är optimerad för sin uppgift, kan den byggas ut till stora komplexa installationer.

 

Detta sker på bekostnad av att de blir allt mer komplicerade och kräver mer av dig som användare.

 

Vi ska råda bot på alla krångliga kommandon och menyer genom att gå igenom de vanligaste funktionerna på ett så begripligt sätt som möjligt.

 

Vi kommer att peka på såväl risker som möjligheter du kan stöta på vid användning av en Kartplotter

Manualerna är från början som regel skrivna på Engelska och översatta till det lokala språket. Ibland blir det väldigt konstiga översättningar som ibland kan bli helt obegripliga på Svenska.

 

Way Point kan heta WPT, Gir, Punkt för att ta ett exempel. I boken kallar vi en Waypoint för Wpt vilket är den allmänt vedertagna beteckningen.

 

En Wpt kan vara en start resp. målposition men kan också vara en brytpunkter eller om man så vill kalla det för en gir.

Kommer du från norr eller söder i Kalmar sund och seglar den inre leden, utefter kusten är det bara några hundra meter in till Ernemars Gästhamn.

Här finns det 10 platser vid gästbryggan.

Det finns även markerade platser utefter bryggorna (röd/grön skyltat).

57.15.65   N 016.29.09 E

 

Oskarshamn

Byxelkrok

Blåljungfrun

© Ernemar Hamn Ekonomisk Förening

   Uppdaterad 2015-05-02
 

.

 

                                                                     

Nytt för 2015

 

Från och med i år finns en bom  med kodlås vid rampen.

För ej avtalsbundna är rampen avgiftsbelagd med 250:- / tillfälle eller 400:- / år.

Se särskild information beträffande tillgång

Ernemar Hamnen ligger i ett naturskönt område på södra sidan vid inloppet till Oskarshamn med utsikt över Kalmarsund och Blå Jungfrun.

Gästhamnsklassning: Säkerhet 4(N) *, Miljö 5, Toalett 5, Duschar 5.
* Den lägre säkerhetsklassning beror på att det kan bli oroligt i hamnen vid NE storm.

Gästplatser finns vid boj och mellan bommar på grönmarkerade platser. Djup 2.5 m.